This Page

has moved to a new address:

PATRIFLORA: Dovana krikštynoms - krikšto pintinėlė, skirta sudėti krikštynų atributus, drabužius, mielas dovanėles...ir jas gražiai saugoti :)

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service