This Page

has moved to a new address:

PATRIFLORA: Mugė Vilniuje "Sostinės dienos"- darbas, bendravimas, naujos pažintys, truputis nuovargio ir dauuuug įkvėpimo naujiems darbams :)

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service