This Page

has moved to a new address:

PATRIFLORA: PATRIFLORA dalyvauja XIV tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ 2013 m. liepos 6-7 d. (šeštadienis - sekmadienis) 11-19 val.

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service